Condiții generale

Termeni generali

Termenii de utilizare ai site-ului www.jsmedical.ro/

Aceste condiții generale reglementează relația dintre „grupul JS MEDICAL” denumit în continuare „Comerciant”, pe de o parte, și Utilizatorii paginilor și serviciilor de internet aflate pe site-ul www.JSMedical.bg, denumiti în continuare utilizatori, de la o alta.

Vă rugăm să citiți Termenii și Condițiile Generale publicate în întregime înainte de a utiliza informațiile și serviciile comerciale oferite pe Site (prescurtat Serviciile).

Acest document conține informații despre activitățile JS Medical România și condițiile generale de utilizare a serviciilor oferite de JS Medical România, reglementând relația dintre noi și fiecare dintre utilizatorii noștri.

Confirmarea Termenilor si Conditiilor Generale este o conditie necesara si obligatorie pentru incheierea contractului intre Utilizator si Comerciant.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale, Utilizatorul este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate in baza contractului incheiat intre el si Comerciant.

Definiții

În sensul prezentelor condiții generale, următoarele concepte trebuie înțelese în următorul sens:

Site – www.jsmedical.ro și toate subpaginile sale.

Utilizator - orice persoană fizică care achiziționează bunuri sau utilizează servicii care nu sunt destinate activității comerciale sau profesionale și orice persoană fizică care, în calitate de parte la un contract conform prezentei legi, acționează în afara sferei activității sale comerciale sau profesionale.

 

Termeni și Condiții Generale - acești Termeni și Condiții Generale, care includ termeni de utilizare, cookie-uri, reguli de înregistrare și livrare, soluționarea voluntară a litigiilor, formulare de anulare și schimb de contract și orice alte informații semnificative din punct de vedere juridic găsite pe Site.

Date personale - informații despre o persoană fizică care dezvăluie identitatea sa fizică, psihologică, psihică, familială, economică, culturală sau socială.

Bunuri - bunuri mobile corporale, cu excepția bunurilor vândute în regim de executare silită sau prin alte măsuri de către organele abilitate de lege, precum și a bunurilor abandonate sau confiscate în folosul statului, anunțate spre vânzare de autoritățile statului. Mărfurile sunt și apă, gaz și electricitate atunci când sunt oferite spre vânzare, ambalate într-un volum limitat sau într-o anumită cantitate.

Contract de vânzare - un contract prin care comerciantul transferă sau se obligă să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul pentru acestea, inclusiv contractele care au ca obiect atât bunuri, cât și servicii.

Procedura de soluționare alternativă a litigiilor de consum - procedură de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum, cu respectarea cerințelor prezentei legi și efectuată de o autoritate de soluționare alternativă a litigiilor de consum.

Servicii furnizate

1. Pe Site, Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Comerciant.

Un ordin

2. Utilizatorii folosesc interfața site-ului pentru a încheia contracte cu Comerciantul pentru bunurile oferite.

2.1. Contractul de cumparare si vanzare de bunuri se considera incheiat din momentul confirmarii comenzii de catre Comerciant

2.2. In cazul lipsei de disponibilitate a unui anumit produs, Comerciantul isi rezerva dreptul de a refuza comanda.

2.3. După selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite pe site-ul Comerciantului, Utilizatorul trebuie să le adauge pe lista sa de bunuri pentru cumpărare.

2.4. Este necesar ca Utilizatorul sa furnizeze date pentru efectuarea livrarii si sa aleaga o metoda si ora de plata a pretului, apoi sa confirme comanda prin interfata site-ului.

2.5. La plasarea unei comenzi, Utilizatorul primește confirmarea prin e-mail că comanda sa a fost acceptată.

3. Comerciantul are dreptul de a refuza încheierea unui contract cu un Utilizator incorect.

3.1. Comerciantul are dreptul de a trata un Utilizator ca fiind incorect în cazurile în care:

1. există nerespectarea de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor Generale;

2. s-a stabilit o atitudine incorectă, arogantă sau grosolană față de reprezentanții Comerciantului;

3. au fost constatate abuzuri sistematice ale Utilizatorului față de Comerciant.

Preturi

4. Preturile bunurilor oferite sunt cele indicate pe site-ul Comerciantului in momentul plasarii comenzii, cu exceptia cazurilor de eroare evidenta.

4.1. Preturile bunurilor includ TVA, in cazurile in care se prevede perceperea acestuia.

5. Comerciantul își rezervă dreptul de a modifica prețurile mărfurilor oferite pe site în orice moment și fără notificare, astfel de modificări nu vor afecta comenzile deja plasate.

6. Comerciantul poate oferi reduceri pentru bunurile oferite pe site, în conformitate cu legislația bulgară și regulile stabilite de Comerciant. Regulile aplicabile acestor reduceri sunt disponibile acolo unde
6.1. Diferite tipuri de reduceri nu pot fi combinate la comanda și achiziționarea aceluiași produs.

Plată

7. Atunci când Utilizatorul returnează un produs cu dreptul la rambursarea sumei plătite din orice motiv, prețul supus unei rambursări este redus cu valoarea reducerii primite aplicată produsului, și este supusă doar suma plătită efectiv. la o rambursare.

8. Utilizatorul poate plăti prețul bunurilor comandate folosind una dintre opțiunile enumerate pe site. Pe Site, plata este posibilă prin următoarele metode:

-Plata la livrare

-Transfer bancar

- plată în numerar

9. In cazul in care Utilizatorul alege optiunea de livrare prin curier si plata ramburs, acesta trebuie sa plateasca pretul articolelor comandate impreuna cu costul livrarii catre curier la primirea marfii.

10. În cazul în care Utilizatorul alege o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terț, Utilizatorul poate fi obligat să respecte termenii și condițiile și/sau taxele acestei terțe părți.

11. Comerciantul nu este responsabil dacă o metodă de plată care implică un furnizor de servicii de plată terță parte nu este disponibilă sau nu funcționează în alt mod din motive care nu au vina Comerciantului.

Anularea contractului și înlocuirea

12. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica un motiv, fără a datora despăgubiri sau penalități în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Utilizator sau un terț.

13. Pentru a-și exercita dreptul în temeiul acestei clauze, Utilizatorul trebuie să notifice fără echivoc Comerciantului decizia sa de a se retrage din contract, individualizând bunurile pe care dorește să le returneze, prin furnizarea tuturor detaliilor comenzii și livrării finalizate, inclusiv, dar fără a se limita doar la: conținutul și valoarea comenzii, detaliile persoanei care a plasat comanda, detaliile persoanei care a acceptat livrarea și data livrării.

14. Comerciantul publica pe site-ul sau un formular de exercitare a dreptului de retragere din contract.

15. Pentru exercitarea dreptului de retragere, Comerciantul oferă utilizatorului opțiunea de a completa și trimite electronic prin intermediul site-ului web formularul standard de retragere sau o altă aplicație neechivocă. În aceste cazuri, Comerciantul trimite imediat utilizatorului o confirmare de primire a refuzului său pe un suport durabil.

16. Utilizatorul este obligat sa returneze marfa pe cheltuiala sa, in mod obligatoriu impreuna cu chitanta si factura, daca este cazul, prin predarea acestora Comerciantului sau unei persoane autorizate a acestuia din urma, in termen de 14 zile de la data de pe care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contract.

17. La returnarea produsului, acesta trebuie sa fie in ambalajul original, fara urme de utilizare sau deteriorare a aspectului comercial.

18. Comerciantul are dreptul de a amâna plățile de rambursare până când mărfurile sunt primite înapoi sau până când se face dovada că mărfurile au fost returnate, oricare dintre acestea survine mai întâi.

19. În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligația de returnare a bunurilor, fără a anunța Comerciantul despre întârziere și fără a furniza un motiv întemeiat pentru aceasta, se consideră că și-a retras declarația de a exercita retragerea din contracta.

20. Atunci când, în legătură cu executarea contractului, Comerciantul a suportat cheltuieli și Utilizatorul se retrage din contract, Comerciantul are dreptul să rețină suma corespunzătoare pentru cheltuielile efectuate sau să ceară plata acestora.

21. Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage din contract dacă obiectul contractului este:

22. Comerciantul rambursează Utilizatorului prețul plătit de acesta pentru bunurile returnate.

Garantii si reclamatii

23. Utilizatorul are dreptul de a revendica pentru orice neconformitate a bunului sau serviciului cu ceea ce s-a convenit/comandat, atunci cand dupa livrare se descopera neconcordante cu contractul de vanzare.

24. Orice neconformitate a bunurilor de consum cu contractul de vânzare care apare în termen de până la 6 luni de la livrarea bunului este considerată a fi existată la momentul livrării, cu excepția cazului în care se dovedește că neconformitatea se datorează natura mărfurilor sau natura discrepanței.

25. Consumatorul nu poate contesta conformitatea bunurilor de consum cu contractul de vânzare a acestora, atunci când:

1. la încheierea contractului a cunoscut sau nu ar fi putut să ignore discrepanța;

2. discrepanța se datorează materialelor furnizate de utilizator.

26. Utilizatorul are dreptul de a depune o reclamație pentru bunuri sau serviciu, indiferent dacă producătorul sau comerciantul a oferit o garanție comercială pentru bunuri sau serviciu.

27. Atunci când satisfacerea revendicării se realizează prin înlocuirea bunurilor cu alta corespunzătoare celei convenite, Comerciantul va păstra condițiile originale de garanție pentru consumator.

28. La depunerea unei reclamații, utilizatorul poate solicita rambursarea sumei plătite, pentru a înlocui produsul cu altul, corespunzător
29. Reclamatia se depune verbal la numarul de telefon indicat de Comerciant sau in scris prin email-ul indicat, prin posta sau livrata la adresa societatii. Comerciantul oferă acces la un formular de reclamație pe site-ul său.

30. La depunerea unei reclamații, utilizatorul indică subiectul reclamației, modalitatea preferată de a satisface reclamația, suma sumei solicitate, precum și adresa, telefonul și e-mailul de contact.

31. La depunerea unei reclamații, utilizatorul trebuie să atașeze și documentele pe care se întemeiază reclamația și anume:

1. chitanta sau factura;

2. protocoale, acte sau alte documente prin care se constată nerespectarea bunurilor cu cele convenite;

3. alte documente de stabilire a creanței pe bază și cuantum.

32. Contestațiile privind bunurile de larg consum pot fi depuse în termen de până la doi ani de la livrarea bunurilor, dar nu mai târziu de două luni de la constatarea nerespectării acordului.

33. Termenul încetează să curgă în timpul necesar pentru a ajunge la un acord între vânzător și consumator pentru soluționarea litigiului.

34. În cazul în care Comerciantul a oferit o garanție comercială pentru mărfuri și durata garanției este mai mare decât termenele de prezentare a revendicării conform alin. 1, plângerea poate fi depusă până la expirarea garanției comerciale.

35. Depunerea unei plângeri nu reprezintă un obstacol în calea depunerii unei reclamații.

36. Comerciantul ține un registru de reclamații. Utilizatorului i se trimite la adresa de e-mail indicată de acesta un document în care sunt indicate numărul reclamației din registru și tipul bunurilor.

37. Atunci când Comerciantul satisface pretenția, emite un act în acest sens, care se întocmește în două exemplare, și furnizează în mod obligatoriu un exemplar Utilizatorului.

38. În cazul unei reclamații justificate, comerciantul aduce bunurile în conformitate cu contractul de vânzare în termen de o lună, socotită de la depunerea reclamației de către Utilizator.

38.1. În cazul în care bunurile nu sunt reparate nici după expirarea perioadei prevăzute la paragraful anterior, Utilizatorul are dreptul de a anula contractul și de a i se rambursa suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum conform art. 114 din Codul civil.

38.2. Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru Consumator. El nu datorează costurile de expediere a produsului de consum sau materialele și forța de muncă asociate reparației acestuia și nu suferă inconveniente semnificative.

39. În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare și când Consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele opțiuni:

1. anularea contractului si restituirea sumei platite de acesta

2. reducerea prețului.

40. Consumatorul nu poate pretinde restituirea sumei plătite sau reducerea prețului bunurilor, atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu una nouă sau să repare bunurile în termen de o lună de la prezentarea revendicării de către consumator. .

41. Comerciantul este obligat să satisfacă o cerere de anulare a contractului și să restituie suma plătită de consumator, atunci când, după ce a satisfăcut trei reclamații ale consumatorului prin efectuarea de reparații ale aceluiași produs, în termenul de garanție, există este o aparitie ulterioara a nerespectarii bunurilor cu contractul de vanzare.

42. Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este nesemnificativă.

Proprietate intelectuală

43. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor și resurselor aflate pe site-ul Comerciantului (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecției conform Legii drepturilor de autor și drepturilor conexe, aparțin Comerciantului sau persoanei desemnate corespunzătoare care a cedat dreptul de utilizare. al Comerciantului și nu poate fi utilizat cu încălcarea legislației în vigoare.

44. În cazul copierii sau reproducerii informațiilor dincolo de ceea ce este permis, precum și în cazul oricărei alte încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor Comerciantului, Comerciantul are dreptul de a pretinde despăgubiri pentru daunele directe și indirecte suferite în deplin.

45. Cu excepția cazurilor în care este convenit în mod expres, Utilizatorul nu poate reproduce, modifica, șterge, publica, distribui și publicita în orice alt mod resursele de informații publicate pe site-ul Comerciantului.

46. ​​​​Comerciantul se obligă să aibă grijă cuvenită pentru a oferi Utilizatorului o oportunitate de acces normal la serviciile furnizate.

47. Comerciantul își rezervă dreptul de a suspenda accesul la serviciile furnizate. Comerciantul are dreptul, dar nu și obligația, la discreția sa de a șterge resursele de informații și materialele publicate pe site-ul său.

Rezilierea și anularea contractului

48. Comerciantul are dreptul, la discreția sa, fără preaviz, să rezilieze unilateral contractul, în cazul în care constată că
49. In afara cazurilor prevazute in acesti Termeni si Conditii Generale, contractul dintre parti inceteaza si la suspendarea activitatii Comerciantului sau incetarea intretinerii site-ului acestuia.

50. În afară de cazurile menționate mai sus, fiecare dintre părți poate rezilia prezentul contract prin transmiterea celeilalte părți cu un preaviz de o săptămână în cazul neîndeplinirii obligațiilor care decurg din contract.

51. Forma scrisă a contractului se consideră îndeplinită prin trimiterea unui mesaj de e-mail, apăsarea unui buton electronic de pe o pagină cu conținut care este completat sau selectat de Utilizator sau bifarea unui câmp (căsuță de bifare) de pe site. , etc. similar, în măsura în care declarația este înregistrată tehnic într-un mod care să facă posibilă reproducerea acesteia.

Clauza de salvare

52. Părțile declară că, în cazul în care oricare dintre clauzele acestor Termeni și Condiții Generale este/se dovedește a fi invalidă, aceasta nu va invalida întregul contract sau oricare dintre celelalte părți ale acestuia. Clauza nevalidă va fi înlocuită de normele obligatorii de drept sau de practica stabilită.

Modificarea termenilor și condițiilor generale

53. Comerciantul se obligă să notifice Utilizatorii cu privire la orice modificare a prezentilor termeni și condiții generale în termen de 7 zile de la apariția acestei circumstanțe la adresa de e-mail specificată de Utilizator.

54. Atunci când nu este de acord cu modificările condițiilor generale, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract fără a da un motiv și fără a datora despăgubiri sau penalități. Pentru a-și exercita acest drept, Utilizatorul trebuie să notifice Comerciantul în termen de o lună de la primirea mesajului conform articolului anterior.

55. În cazul în care Utilizatorul nu își exercită dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu procedura prevăzută în prezentele condiții generale, se consideră că modificarea a fost acceptată de către Utilizator fără obiecții.

Lege aplicabilă

56. Prevederile legislației actuale a Republicii Bulgaria se aplică tuturor problemelor care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții Generale.

Înregistrare și identificare
Comerciantul identifică Utilizatorii Site-ului prin stocarea fișierelor jurnal pe serverul Site-ului.

 Comerciantul are dreptul de a colecta și utiliza informații despre Utilizatori pe baza și în scopul executării contractului încheiat în condiții generale cu Utilizatorul. Informatiile prin care persoana poate fi identificata pot include date personale specificate in conditiile generale, precum si orice alte informatii pe care persoana le furnizeaza in mod voluntar in timpul inregistrarii. Informațiile includ orice alte informații pe care Utilizatorul le introduce, le folosește sau le furnizează atunci când folosește serviciile.

Doar persoanele cu vârsta peste 16 ani se pot înscrie pe site. La înregistrare, persoana bifează o casetă de selectare, cu care declară că are peste 16 ani.

Comerciantul are grija cuvenită și este responsabil pentru protejarea informațiilor despre Utilizator, care i-au devenit cunoscute cu ocazia înregistrării, cu excepția cazurilor de forță majoră, eveniment accidental sau acțiuni răuvoitoare ale terților.

În formularul de înregistrare completat de Utilizator în timpul înregistrării, Comerciantul indică caracterul obligatoriu sau voluntar al furnizării datelor și consecințele refuzului furnizării acestora.

Comerciantul poate dezvălui date cu caracter personal către terți numai în cazurile prevăzute de lege și în circumstanțele prevăzute de lege sau după acordul expres al Utilizatorilor.

Utilizatorul se poate înregistra completând formularul electronic de înregistrare relevant, disponibil în timp real (on-line) pe Internet pe site-ul Comerciantului, pentru a-și exprima acordul cu Termenii și Condițiile Generale.

Prin apăsarea butonului virtual cu textul „Înregistrare” sau alt text similar, având forța unei confirmări scrise a Termenilor și Condițiilor Generale, Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Actului privind documentul electronic și semnătura electronică, prin care el declară că este familiarizat cu Termenii și Condițiile Generale, le acceptă și se obligă să le respecte. Comerciantul poate stoca în fișiere jurnal pe serverul său adresa IP a Utilizatorului, precum și orice alte informații necesare pentru identificarea și reproducerea acestuia a declarației sale electronice de acceptare a Termenilor și Condițiilor Generale în cazul unei dispute legale. Textul Termenilor si Conditiilor Generale este disponibil pe Internet pe site-ul Comerciantului intr-un mod care sa permita stocarea si reproducerea acestuia.

La completarea cererii de înregistrare, Utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și corecte privind identitatea (pentru persoane fizice), statutul juridic (pentru persoane juridice) și alte date solicitate de formularul electronic al Comerciantului, precum și să le actualizeze în 7 ( șapte) perioadă zilnică de la schimbarea lor. Utilizatorul declară că este de acord să furnizeze datele personale astfel solicitate, garantând astfel că datele pe care le furnizează în timpul procesului de înregistrare sunt adevărate, complete și exacte și, în cazul în care acestea din urmă se modifică, le va actualiza cu promptitudine. În cazul furnizării de date incorecte, Comerciantul are dreptul de a rezilia sau opri imediat și fără preaviz prestarea serviciilor, precum și menținerea înregistrării Utilizatorului.

La înregistrare, Utilizatorul primește un nume de utilizator unic, care poate fi email-ul specificat de Utilizator sau date despre utilizator din rețelele de socializare sau servicii de identificare ale terților, precum și o parolă pentru a accesa serviciile disponibile prin intermediul site-ului.

Utilizatorul își poate gestiona profilul de utilizator pe site. Prin profilul dvs.

Numele de utilizator cu care se înregistrează Utilizatorul nu îi conferă alte drepturi decât cele menționate expres în acești termeni.

Solicitantul înregistrării, în calitatea sa de reprezentant al unei persoane juridice, este obligat să-și introducă numele complet și adresa, resp. denumirea persoanei juridice pe care o reprezintă.

Utilizatorul este obligat să ia toată grija și să ia măsurile necesare care sunt rezonabil necesare pentru a-și proteja parola, precum și să nu-și dezvăluie parola unor terți și să notifice imediat Comerciantul în cazul accesului neautorizat, precum și în caz de probabilitate și îndoială de astfel. El își asumă responsabilitatea și riscul pentru protecția parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care sunt efectuate de el sau de un terț folosind parola sa.